חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gavriely, Dan

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Dan
Gavriely
was born
on
ז' ב אדר (הסמוך לניסן) 5656
,
Son of
and
,
died
on
10 לדצמבר 1971
,
Images:
First name:
Dan
Surname:
Gavriely
Gender:
זכר
Date of birth:
ז' ב אדר (הסמוך לניסן) 5656
Date of death:
10 לדצמבר 1971
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
10 DEC 1971
Date:
10 לדצמבר 1971
Event Type:
לידה
Description:
@#DHEBREW@ 7 NSN 5656
Date:
ז' ב אדר (הסמוך לניסן) 5656
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gavriely, Dan
ז' ב אדר (הסמוך לניסן) 5656
died
on
10 לדצמבר 1971
ז' ב אדר (הסמוך לניסן) 5656
10 DEC 1971
@#DHEBREW@ 7 NSN 5656
Dangilevitz, Rachel Heniya
Gavrielovich, Gavriel
Gavriely, Meir Shalom, Avshalom
Gavriely, Shoshana
Gavriely, Jacob
Gavriely, Benyamin Shaul
Gavriely, Ester Mirrel
Gavriely, Dan
Stern, Batya
Dangilevitz, Eliezer
Gavrielovich, Arie Leib
Karlitz, Devora Rivka
Gavriely, Eliezer
Gavriely, Dan
Dangilevitz, Eliezer
Gavrielovich, Arie Leib
Karlitz, Devora Rivka
Stern, Batya
Gavriely, Meir Shalom, Avshalom
Gavriely, Shoshana
Gavriely, Jacob
Gavriely, Benyamin Shaul
Gavriely, Ester Mirrel
Gavriely, Eliezer