חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Oberlander, Olga

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Olga
Oberlander
was born
on
1908
,
Daughter of
Rosalia
Dukesz
and
Samuel
Oberlander
,
Images:
First name:
Olga
Surname:
Oberlander
Gender:
נקבה
Date of birth:
1908
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1908
Date:
1908
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Oberlander, Olga
1908
1908
1908
Dukesz, Rosalia
Oberlander, Samuel
Oberlander, Margarethe
Oberlander, Truda
Oberlander, Olga
Dukesz
Steinman, Julia
Oberlander, Nathan
Oberlander, Alice
Oberlander, Olga
Dukesz
Steinman, Julia
Oberlander, Nathan
Oberlander, Margarethe
Oberlander, Truda
Oberlander, Alice
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Oberlander, Samuel
Dukesz, Rosalia