חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zaks, Itzhac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Itzhac
Zaks
was born
on
1898
,
died
on
1999
,
Father of
Tamar
Zaks
,
,
Images:
First name:
Itzhac
Surname:
Zaks
Gender:
זכר
Date of birth:
1898
Date of death:
1999
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1999
Date:
1999
Event Type:
לידה
Description:
1898
Date:
1898
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zaks, Itzhac
1898
died
on
1999
Father of
1898
1999
1898
Zaks, Itzhac
Milner, Sara
Zaks, Tamar
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Zaks, Tamar
Zaks, Itzhac
Milner, Sara