חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bloch, Tzvi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Tzvi
Bloch
was born
on
1878
,
Son of
Jacob Yehuda
Bloch
and
Menucha
Helzinger
,
died
on
1942
,
Father of
Avraham
Bloch
,
Yehoshua
Bloch
,
Menucha (T)
Bloch
,
Zecharyau
Bloch
,
Dusha (T)
Bloch
,
Itzchak Aizik
Bloch
,
Chaim
Bloch
,
Sara
Bloch
,
,
Images:
First name:
Tzvi
Surname:
Bloch
Gender:
זכר
Date of birth:
1878
Place of birth:
Belz, Poland
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Event Type:
לידה
Description:
1878
Date:
1878
Event place:
Belz, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bloch, Tzvi
1878
died
on
1942
Father of
1878
Belz, Poland
1942
1878
Belz, Poland
Bloch, Jacob Yehuda
Helzinger, Menucha
Bloch, Chaya Rivka
Bloch, Bela
Bloch, Tzvi
Ester
Bloch, Avraham
Bloch, Yehoshua
Bloch, Menucha (T)
Bloch, Zecharyau
Bloch, Dusha (T)
Bloch, Itzchak Aizik
Bloch, Chaim
Bloch, Sara
Bloch, Golda
Bloch, Tzvi
Ester
Bloch, Chaya Rivka
Bloch, Bela
Bloch, Golda
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Bloch, Sara
Bloch, Chaim
Bloch, Itzchak Aizik
Bloch, Dusha (T)
Bloch, Zecharyau
Bloch, Menucha (T)
Bloch, Yehoshua
Bloch, Avraham
Helzinger, Menucha
Bloch, Jacob Yehuda