חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sinaj

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13434
Print
Share
Sinaj
was born
Daughter of
Sinaj
,
Mother of
Burman
,
,
Images:
Surname:
Sinaj
Gender:
נקבה
Parents:
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sinaj
Father of
Sinaj, Arthur
Sinaj
Burman
Burman, Leon
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Burman, Leon
Sinaj, Arthur
Sinaj
Burman