חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חתואל, שמחה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
שמחה
חתואל
was born
Daughter of
אברהם
חתואל
and
רחל
עייאש
,
Images:
First name:
שמחה
Surname:
חתואל
Gender:
נקבה
Place of birth:
תיות -מרוקו
Place of death:
קזבלנקה
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תיות -מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
קזבלנקה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חתואל, שמחה
תיות -מרוקו
קזבלנקה
תיות -מרוקו
קזבלנקה
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
חתואל, מרדכי
חתואל, עישה
חתואל, שמחה
עייאש, אברהם
חתואל, חנינה
חתואל, שמחה
עייאש, אברהם
חתואל, מרדכי
חתואל, עישה
חתואל, חנינה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עייאש, רחל
חתואל, אברהם