חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
Son of
שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
and
חנה
דרעי
,
Father of
מור
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
בנימין -בני
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
Father of
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
אביטן, מרים -מירי
אסתר
דרעי, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מור
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
אסתר
דרעי, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
אביטן, מרים -מירי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מור
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל