חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקיים, חיים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
חיים
אלקיים
was born
Son of
שמעיה
אלקאים
and
עישה
חתואל
,
Images:
First name:
חיים
Surname:
אלקיים
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
אשדוד - ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
אשדוד - ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקיים, חיים
תרודאנת - מרוקו
אשדוד - ישראל
תרודאנת - מרוקו
אשדוד - ישראל
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
אלקיים, סעדה
אלקיים, עלייא
אלקיים, חיים
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
בת רבי אברהם, עלייא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
לקאיים - אלקיים, יצחק
אלקיים, חיים
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
בת רבי אברהם, עלייא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
אלקיים, סעדה
אלקיים, עלייא
לקאיים - אלקיים, יצחק
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
חתואל, עישה
אלקאים, שמעיה