חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שבת, מרדכי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מרדכי
שבת
was born
Father of
אסתר
שבת
,
רחל
שבת
,
,
Images:
First name:
מרדכי
Surname:
שבת
Gender:
זכר
Place of birth:
Taroudant -Maroc
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
ישראל
Cause:
שיבה טובה
Event Type:
לידה
Event place:
Taroudant -Maroc
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שבת, מרדכי
Father of
Taroudant -Maroc
ישראל
ישראל
Taroudant -Maroc
שבת, מרדכי
אלקיים, עלייא
שבת, אסתר
שבת, רחל
שבת, מרדכי
אלקיים, עלייא
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שבת, רחל
שבת, אסתר