חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דרעי, חנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
חנה
דרעי
was born
Daughter of
אסתר
and
אברהם
דרעי
,
Mother of
רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
בריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
חנה
Surname:
דרעי
Gender:
נקבה
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
קרית אתא - ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
קרית אתא - ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דרעי, חנה
Mother of
רבאט - מרוקו
קרית אתא - ישראל
רבאט - מרוקו
קרית אתא - ישראל
אסתר
דרעי, אברהם
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
דרעי, אברהם
אסתר
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל