חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקיים, עלייא

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
עלייא
אלקיים
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
עלייא
Surname:
אלקיים
Gender:
נקבה
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
תל אביב?
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
תל אביב?
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקיים, עלייא
Mother of
תרודאנת - מרוקו
תל אביב?
תל אביב?
תרודאנת - מרוקו
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
אלקיים, סעדה
אלקיים, חיים
לקאיים - אלקיים, יצחק
אלקיים, עלייא
שבת, מרדכי
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
בת רבי אברהם, עלייא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
שבת, אסתר
שבת, רחל