חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וענונו, אליעזר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
אליעזר
וענונו
was born
on
1880
,
Images:
First name:
אליעזר
Surname:
וענונו
Gender:
זכר
Date of birth:
1880
Place of birth:
ישראל
Place of death:
ירושלים -ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
ירושלים -ישראל
Event Type:
לידה
Description:
1880
Date:
1880
Event place:
ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וענונו, אליעזר
1880
1880
ישראל
ירושלים -ישראל
ירושלים -ישראל
1880
ישראל
וענונו, אליעזר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות
בן הראש - בן הרוש ראגונס, יאקות
וענונו, אליעזר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות
בן הראש - בן הרוש ראגונס, יאקות
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.