חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אביטן, מרים -מירי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מרים -מירי
אביטן
was born
Mother of
מור
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
מרים -מירי
Surname:
אביטן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אביטן, מרים -מירי
Mother of
אביטן, מרים -מירי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מור
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
אביטן, מרים -מירי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, טל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מור