חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
Son of
שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
and
חנה
דרעי
,
Images:
First name:
יונתן
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
אסתר
דרעי, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יונתן
אסתר
דרעי, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, רפאל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סלויה-סילווי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אלי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סולנז'- שולה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בנימין -בני
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, בריה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דרעי, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל