חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בת רבי אברהם, עלייא

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
עלייא
בת רבי אברהם
was born
Daughter of
רבי אברהם
בת רבי אברהם
,
Mother of
שמעיה
אלקאים
,
שלמה
אלקאים-אלקיים
,
,
Images:
First name:
עלייא
Surname:
בת רבי אברהם
Gender:
נקבה
Place of birth:
תיות -מרוקו
Place of death:
תרודאנת - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תיות -מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בת רבי אברהם, עלייא
Mother of
תיות -מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תיות -מרוקו
תרודאנת - מרוקו
בת רבי אברהם, רבי אברהם
בת רבי אברהם, עלייא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
בת רבי אברהם, רבי מימון
אלקאים, שמעיה
אלקאים-אלקיים, שלמה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקאים, שמעיה
בת רבי אברהם, רבי אברהם
בת רבי אברהם, עלייא
בת רבי אברהם, רבי מימון
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק