חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
,
Images:
First name:
יהודה
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
ח' אדר א' שנת תשי"ט -16.02.1959
Event place:
רבאט - מרוקו
Cause:
טבעי / זקנה
Event Type:
קבורה
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
ח' אדר א' שנת תשי"ט -16.02.1959
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.