חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יוסף
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
Son of
יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
and
חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
Father of
סתריה-אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
יוסף
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
זכרון יעקב-ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
זכרון יעקב-ישראל
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
Father of
רבאט - מרוקו
זכרון יעקב-ישראל
זכרון יעקב-ישראל
רבאט - מרוקו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מסעוד-פרוספר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אסתר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, דוד
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, משה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
רופא, רבקה
בן הראש - בן הרוש ראגונס, חגי
לוגאסי, סוליקה
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סתריה-אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סתריה-אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
בן הראש - בן הרוש ראגונס, חגי
לוגאסי, סוליקה
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
רופא, רבקה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מסעוד-פרוספר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אסתר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, דוד
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, משה