חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשכנזי, אסתריה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
אסתריה
אשכנזי
was born
Daughter of
רבי יצחק
אורי -אשכנזי
and
זוהרה
,
Mother of
פריחה
בן הראש - בן הרוש
,
יעקב
בן הראש - בן הרוש
,
אליהו
בן הראש - בן הרוש
,
יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
חנה
בן הראש - בן הרוש
,
יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
אברהם
בן הראש - בן הרוש
,
שמחה
בן הראש - בן הרוש
,
,
Images:
First name:
אסתריה
Surname:
אשכנזי
Gender:
נקבה
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשכנזי, אסתריה
Mother of
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
אורי -אשכנזי, רבי יצחק
זוהרה
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש, פריחה
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש, אליהו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש, שמחה
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש, שמחה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, אליהו
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש, פריחה
זוהרה
אורי -אשכנזי, רבי יצחק