חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש, אליהו

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
אליהו
בן הראש - בן הרוש
was born
on
1888
,
Son of
אסתריה
אשכנזי
and
שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
died
on
10 לנובמבר 1956
,
Father of
ראובן - רוברט
בן הראש - בן הרוש
,
,
,
Images:
First name:
אליהו
Surname:
בן הראש - בן הרוש
Gender:
זכר
Date of birth:
1888
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Date of death:
10 לנובמבר 1956
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1888
Date:
1888
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
פטירה
Description:
10 NOV 1956
Date:
10 לנובמבר 1956
Event place:
רבאט - מרוקו
Age:
67-68
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש, אליהו
1888
died
on
10 לנובמבר 1956
Father of
1888
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
1888
רבאט - מרוקו
10 NOV 1956
רבאט - מרוקו
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש, פריחה
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש, שמחה
בן הראש - בן הרוש, אליהו
אורי -אשכנזי, רבי יצחק
זוהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, ראובן - רוברט
unknown
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
בן הראש - בן הרוש, ראובן - רוברט
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש, אליהו
אורי -אשכנזי, רבי יצחק
זוהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, פריחה
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש, שמחה