חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, יוסף (יוסי)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
יוסף (יוסי)
גבאי
was born
on
1947
,
Son of
יעקב
גבאי
and
עליזה אניס
,
died
on
פברואר 2020
,
Images:
First name:
יוסף (יוסי)
Surname:
גבאי
Gender:
זכר
Date of birth:
1947
Date of death:
פברואר 2020
Place of death:
אוסטרליה
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
FEB 2020
Date:
פברואר 2020
Event place:
אוסטרליה
Cause:
בעיה בריאותית
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1947
Date:
1947
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, יוסף (יוסי)
1947
died
on
פברואר 2020
1947
אוסטרליה
FEB 2020
אוסטרליה
ABT 1947
גבאי, יעקב
עליזה אניס
רחמים, צביה
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, יוסף (יוסי)
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
דליה הילדה
גבאי, יוסף (יוסי)
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
רחמים, צביה
גבאי, חנה (איוון)
דליה הילדה
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עליזה אניס
גבאי, יעקב