חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סולימאן עורפאלי, מזל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
מזל
סולימאן עורפאלי
was born
Daughter of
יהודה
סולימאן עורפאלי
and
אסתר
-
,
Images:
First name:
מזל
Surname:
סולימאן עורפאלי
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סולימאן עורפאלי, מזל
סולימאן עורפאלי, יהודה
-, אסתר
סולימן, בתיה
סולימאן עורפאלי, פרידה
סולימאן עורפאלי, שחוד - שאול
סולימאן, אברהם
סולימאן עורפאלי, מזל
סולימאן עורפאלי, יוסף
סולימאן עורפאלי, מזל
סולימן, בתיה
סולימאן עורפאלי, פרידה
סולימאן עורפאלי, שחוד - שאול
סולימאן, אברהם
סולימאן עורפאלי, יוסף
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
-, אסתר
סולימאן עורפאלי, יהודה