חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
יעקב
גבאי
was born
on
1914
,
Son of
חניני
and
פנחס
גבאי
,
died
on
4 לאפריל 1986
,
Father of
צביה
רחמים
,
חנה (איוון)
גבאי
,
יוסף (יוסי)
גבאי
,
דליה הילדה
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
גבאי
Gender:
זכר
Date of birth:
1914
Place of birth:
עיראק
Date of death:
4 לאפריל 1986
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
4 APR 1986
Date:
4 לאפריל 1986
Event place:
Israel
Event Type:
קבורה
Event place:
חולון
Event Type:
לידה
Description:
1914
Date:
1914
Event place:
עיראק
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, יעקב
1914
died
on
4 לאפריל 1986
Father of
1914
עיראק
Israel
4 APR 1986
Israel
חולון
1914
עיראק
חניני
גבאי, פנחס
גבאי, יעקב
עליזה אניס
רחמים, צביה
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, יוסף (יוסי)
דליה הילדה
גבאי, יעקב
עליזה אניס
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דליה הילדה
גבאי, יוסף (יוסי)
גבאי, חנה (איוון)
רחמים, צביה
גבאי, פנחס
חניני