חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סעדי (קנזי), אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
אברהם
סעדי (קנזי)
was born
Son of
רחל
כהן עג'מי
and
יצחק
סעדי (קנזי)
,
died
on
1976
,
Images:
First name:
אברהם
Surname:
סעדי (קנזי)
Gender:
זכר
Place of birth:
דמשק , סוריה
Date of death:
1976
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
קרית שאול, תל אביב
Event Type:
לידה
Event place:
דמשק , סוריה
Event Type:
פטירה
Description:
1976
Date:
1976
Event place:
Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סעדי (קנזי), אברהם
died
on
1976
דמשק , סוריה
Israel
קרית שאול, תל אביב
דמשק , סוריה
1976
Israel
כהן עג'מי, רחל
סעדי (קנזי), יצחק
סעדי (קנזי), מצליח
סעדי (קנזי), שלמה
סעדי (קנזי), מזל
סעדי (קנזי), דוד
סעדי (קנזי), אברהם
סעדי (קנזי), יהודה
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סעדי (קנזי), יצחק
כהן עג'מי, רחל
סעדי (קנזי), אברהם
סעדי (קנזי), מצליח
סעדי (קנזי), שלמה
סעדי (קנזי), מזל
סעדי (קנזי), דוד
סעדי (קנזי), יהודה