חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zlate

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
was born
Mother of
,
,
,
,
Images:
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zlate
Mother of
Zlate
Shtul Shtal, Israel
Shtul Shtal, Bluma
Shtul Shtal, Fruma
Shtul Shtal, Chayim
Zlate
Shtul Shtal, Israel
Shtul Shtal, Bluma
Shtul Shtal, Fruma
Shtul Shtal, Chayim
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.