חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Szerman - Sherman Liebling, Etta

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
Etta
Szerman - Sherman Liebling
was born
on
1909
,
Daughter of
Sarah Chaya
shtul
and
Abraham
Szerman Sherman
,
died
on
1958
,
Mother of
Eleanor
Sherman Quinn
,
,
Images:
First name:
Etta
Surname:
Szerman - Sherman Liebling
Gender:
נקבה
Date of birth:
1909
Place of birth:
Yampol ?
Date of death:
1958
Place of death:
New York, USA
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1958
Date:
1958
Event place:
New York, USA
Event Type:
קבורה
Description:
1958
Date:
1958
Event place:
New York, USA
Event Type:
לידה
Description:
1909
Date:
1909
Event place:
Yampol ?
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Szerman - Sherman Liebling, Etta
1909
died
on
1958
Father of
1909
Yampol ?
New York, USA
1958
New York, USA
1958
New York, USA
1909
Yampol ?
shtul, Sarah Chaya
Szerman Sherman, Abraham
Szerman - Sherman, Hirsh
Szerman - Sherman, Leib
Szerman - Sherman, Mechla
Szerman - Sherman Liebling, Etta
shtul, Zalman
Shtul nee. Gleysir, Ita Feiga
Sherman Quinn, Eleanor
Szerman - Sherman, Moshe
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Szerman Sherman, Abraham
shtul, Sarah Chaya
Sherman Quinn, Eleanor
Szerman - Sherman Liebling, Etta
shtul, Zalman
Shtul nee. Gleysir, Ita Feiga
Szerman - Sherman, Hirsh
Szerman - Sherman, Leib
Szerman - Sherman, Mechla
Szerman - Sherman, Moshe