חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Korzh, Shloime David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
Shloime David
Korzh
was born
on
1865
,
Son of
Itzek
Korzh
and
,
Images:
First name:
Shloime David
Surname:
Korzh
Gender:
זכר
Date of birth:
1865
Place of birth:
Soroki, Soroca, Moldova
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1865
Date:
1865
Event place:
Soroki, Soroca, Moldova
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Korzh, Shloime David
1865
1865
Soroki, Soroca, Moldova
1865
Soroki, Soroca, Moldova
Korzh, Itzek
Ester
Korzh, khaim Gitel
Korzh, Gitel
Korzh, Khaya
Korzh, Sura
Korzh, Zipora Feige
Korzh, Mortko
Korzh, Shloime David
Korzh, Hersh
Basia Beyla
Korzh, Sheyna
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ester
Korzh, Itzek
Korzh, Shloime David
Korzh, Hersh
Basia Beyla
Korzh, khaim Gitel
Korzh, Gitel
Korzh, Khaya
Korzh, Sura
Korzh, Zipora Feige
Korzh, Mortko
Korzh, Sheyna