חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Yiftah, Yafa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Yafa
Yiftah
was born
Mother of
Maya
Volansky
,
Dana
Volansky
,
,
Images:
First name:
Yafa
Surname:
Yiftah
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Yiftah, Yafa
Mother of
Yiftah, Yafa
Volansky, Beni
Volansky, Maya
Volansky, Dana
Yiftah, Yafa
Volansky, Beni
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Volansky, Dana
Volansky, Maya