חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Aaron

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Aaron
was born
Father of
Hena
,
Matia
,
,
Images:
First name:
Aaron
Gender:
זכר
Spouses:
2
Children:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Aaron
Father of
Aaron
Ester
Hena
Matia
Aaron
Ester
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Matia
Hena