חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kelberman, Itzhak

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Itzhak
Kelberman
was born
Son of
Menashe
Kelberman
and
Roize (Shoshana) Batia
Szneiderman
,
Father of
Shoshi
Kelberman
,
Menashe
Kelberman
,
Adi
Kelberman
,
,
Images:
First name:
Itzhak
Surname:
Kelberman
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kelberman, Itzhak
Father of
Kelberman, Menashe
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Chana
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Eliahu Eli
Kelberman, Natan
Kelberman, Itzhak
Buzaglo, Tziona
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Kelberman, Shoshi
Kelberman, Menashe
Kelberman, Adi
Kelberman, Itzhak
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Buzaglo, Tziona
Kelberman, Chana
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Eliahu Eli
Kelberman, Natan
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kelberman, Adi
Kelberman, Menashe
Kelberman, Shoshi
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Menashe