חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
was born
Daughter of
,
Images:
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of unknown
(Dabach), Luna
Dani?
unknown
Shalom, Aga
unknown
unknown
unknown
Shalom, Aga
unknown
Dani?
unknown
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
(Dabach), Luna