חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מליק, רבקה חיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
רבקה חיה
מליק
was born
Daughter of
מלכה
רובין
and
שלמה
מליק
,
Mother of
נתנאל
יונגר
,
אמונה חוה
יונגר
,
מוריה
יונגר
,
הודיה
יונגר
,
,
Images:
First name:
רבקה חיה
Surname:
מליק
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מליק, רבקה חיה
Mother of
רובין, מלכה
מליק, שלמה
מליק, רבקה חיה
יונגר, ישראל
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
אינדיג, חווה רייזה (רוזליה)
מליק, אליהו
יונגר, נתנאל
יונגר, אמונה חוה
יונגר, מוריה
יונגר, הודיה
מליק, מנחם ישראל
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
יונגר, הודיה
יונגר, מוריה
יונגר, אמונה חוה
יונגר, נתנאל
מליק, שלמה
רובין, מלכה
מליק, רבקה חיה
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
אינדיג, חווה רייזה (רוזליה)
מליק, אליהו
יונגר, ישראל
מליק, מנחם ישראל