חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מליק, שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
שלמה
מליק
was born
Son of
חווה רייזה (רוזליה)
אינדיג
and
אליהו
מליק
,
Father of
מנחם ישראל
מליק
,
רבקה חיה
מליק
,
,
Images:
First name:
שלמה
Surname:
מליק
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ט'אלול תשי"ב
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מליק, שלמה
Father of
ט'אלול תשי"ב
אינדיג, חווה רייזה (רוזליה)
מליק, אליהו
מליק, משה
מליק, שלמה
רובין, מלכה
שרה
אינדיג, משה
ציפורה
מליק, משה
מליק, מנחם ישראל
מליק, רבקה חיה
מליק, שלמה
שרה
אינדיג, משה
ציפורה
מליק, משה
רובין, מלכה
מליק, משה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מליק, רבקה חיה
מליק, מנחם ישראל
מליק, אליהו
אינדיג, חווה רייזה (רוזליה)