חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרידמן, שמוליק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
שמוליק
פרידמן
was born
Son of
דוד
פרידמן
and
רבקה
אונגר
,
Images:
First name:
שמוליק
Surname:
פרידמן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרידמן, שמוליק
פרידמן, דוד
אונגר, רבקה
פרידמן, רעות
פרידמן, מתניה
פרידמן, הדס
פרידמן, שמוליק
אונגר, אברהם
ברודבקר, פנינה
פרידמן, מוריה
פרידמן, שמוליק
אונגר, אברהם
ברודבקר, פנינה
פרידמן, רעות
פרידמן, מתניה
פרידמן, הדס
פרידמן, מוריה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אונגר, רבקה
פרידמן, דוד