חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of יונגר, ליאת

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
ליאת
יונגר
was born
Daughter of
שרה
ספיבק
and
מיכאל
יונגר
,
Mother of
שיר
מלמד
,
הילה
מלמד
,
דניאל
מלמד
,
אורי
מלמד
,
,
Images:
First name:
ליאת
Surname:
יונגר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of יונגר, ליאת
Mother of
ספיבק, שרה
יונגר, מיכאל
יונגר, ישראל
יונגר, ליאת
מלמד, ארז
נחמני, אביבה
ספיבק, אליהו
יונגר, ישראל
יונגר (לבית גוטליב), אהובה
מלמד, שיר
מלמד, הילה
מלמד, דניאל
מלמד, אורי
יונגר, עמית
יונגר, ליאת
נחמני, אביבה
ספיבק, אליהו
יונגר, ישראל
יונגר (לבית גוטליב), אהובה
מלמד, ארז
יונגר, ישראל
יונגר, עמית
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מלמד, אורי
מלמד, דניאל
מלמד, הילה
מלמד, שיר
יונגר, מיכאל
ספיבק, שרה