חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברודבקר Brodbeker, יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
יוסף
ברודבקר Brodbeker
was born
on
14 למאי 1916
,
Son of
דוד / Dawid
ברודבקר / BRODBEKER הכהן
and
צירל
ברודבקר (לבית ניסקר)
,
died
on
1998
,
Images:
First name:
יוסף
Surname:
ברודבקר Brodbeker
Gender:
זכר
Date of birth:
14 למאי 1916
Place of birth:
לודג' , פולין
Date of death:
1998
Place of death:
ישראל, פתח תקוה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
14 MAY 1916
Date:
14 למאי 1916
Event place:
לודג' , פולין
Event Type:
קבורה
Event place:
Kfar Sirkin Cemetery, Kfar Sirkin, Israel
Event Type:
פטירה
Description:
1998
Date:
1998
Event place:
ישראל, פתח תקוה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברודבקר Brodbeker, יוסף
14 למאי 1916
died
on
1998
14 למאי 1916
לודג' , פולין
ישראל, פתח תקוה
14 MAY 1916
לודג' , פולין
Kfar Sirkin Cemetery, Kfar Sirkin, Israel
1998
ישראל, פתח תקוה
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid
ברודבקר (לבית ניסקר), צירל
ברודבקר, ברכה
ברודבקר Brodbeker, יוסף
ברכה
ברודבקר, שלמה
ברודבקר הכהן, ישראל מנחם מנדל ברל
ברודבקר Brodbeker, יוסף
ברכה
ברודבקר, שלמה
ברודבקר, ברכה
ברודבקר הכהן, ישראל מנחם מנדל ברל
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברודבקר (לבית ניסקר), צירל
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid