חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מלמד, שיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
שיר
מלמד
was born
Daughter of
ליאת
יונגר
and
ארז
מלמד
,
Images:
First name:
שיר
Surname:
מלמד
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מלמד, שיר
יונגר, ליאת
מלמד, ארז
מלמד, הילה
מלמד, דניאל
מלמד, שיר
ספיבק, שרה
יונגר, מיכאל
מלמד (לבית נאור)
מלמד (מועלם)
מלמד, אורי
מלמד, שיר
ספיבק, שרה
יונגר, מיכאל
מלמד (לבית נאור)
מלמד (מועלם)
מלמד, הילה
מלמד, דניאל
מלמד, אורי
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מלמד, ארז
יונגר, ליאת