חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סנדל, יוליה פאני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
יוליה פאני
סנדל
was born
on
27 למאי 1915
,
Daughter of
מנחם-מנדל
סנדל
and
אסתר
טננבאום
,
died
on
1943
,
Images:
First name:
יוליה פאני
Surname:
סנדל
Gender:
נקבה
Date of birth:
27 למאי 1915
Place of birth:
סלבונסקי ברוד, קרואטיה
Date of death:
1943
Place of death:
סלבונסקי ברוד, קרואטיה
Notes:
תקציר מתוך הספר: "יוליה – פארטיזנית יהודית ביוגוסלביה​" זדרבקו קוקריקה מורשת – ספרית הפועלים, 1977. תרגם והוסיף אחרית דבר צבי רותם. ילדותה ובית משפחתה יוליה היא בתם של מנחם מנדל המכונה מאקס סנדל ואסתר בת יצ��ק טאננבאום וצירל זיידמן. סבה של אס
החומריות המתמידות השפיעה על יחסו לחיים, לסביבה ולילדיו. האם אסתר הייתה למעשה המשענת של המשפחה. היא הייתה טובת לב, יציבה ברוחה ונמרצת בעבודה בבית ובחנות. ביחד עם מתן כל הכבוד לא��י המשפחה, ידעה אסתר לכלכל את מעשיה כך שכל דבר בבית ובעסק יישק על פיה. דמותה השפיעה על כל ילדיה בכל התחומים. גם נ��מנותה לארץ ישראל הייתה אלמנט קובע בחינוך ילדיה, דבר שעשה את ביתם למרכז של תנועת הנוער הציונית בעירם והעלה, בסופו של דבר, את רובם לארץ ישראל. באותן שנים שיגשגה סלאבונסקי ברוד ועמה התפתחה גם הקהילה היהודית בקצב
ה��יונית בבלגראד. לתודעתה הלאומית לא התנכרה יוליה עד סוף ימיה. לפי העדות שהניחה בכתב היא השתתפה במלחמת הפרטיזנים לא רק כבת לארץ כבושה המבקשת לפרוק את עול השיעבוד וכאדם מתקדם השואף למשטר חיים צודק יותר, אלא גם כבת לעם היהודי שהנאצים גזרו עליו כליה. התגייסות לפרטיזנים ונסיבות כליאתה הפרטים על תקופת חייה האחרונה של יוליה נקבעו ואומתו בעדויות המצויות בידי המשפחה ובידי מחבר הספר זדראבקו קוקריקה, על פי מסמכים שלא שילבם לתוך הסיפור. בעלה של יוליה, ד"ר אריך פישר, גוייס במחצית מרץ 1941 לגדודו כקצין
בפלוגה הרביעית לגדוד הפרטיזנים השני של קראיינה, ��בזמנה החופשי אירגנה קורסים לאנאלפביתי​ם בכפרי קוזארה. לבסוף צורפה למטה הגדוד שנמצא על הר ויטלובסקה (Vitlovska​). היא נשבתה בכפר פוצארי (Pucari) ונחקרה תחילה ע"י הגרמנים ואח"כ ע"י משטרת האוסטאשי (אונ"ס). היא השתדלה להאר��ך ימיה, ולשם כך שינתה עת עדויותיה לעתים תכופות, חידשה פרטים על עצמה והוסיפה שמות משפחה (מעולם לא גילתה את שם המ��פחה שקיבלה עם נישואיה לד"ר פישר) ואף הרבתה לספר על פרטיזנים ומנהיגיהם. עם זאת, מבדיקה מדוקדקת וקפדנית קבע ז. קוקריקה, כי
לברוח והציעה לה להצטרף. אולגה סירבה. לאחר שפירץ שיחרר את יוליה מהתא והם החלו לברוח אל מחוץ לבית הכלא, צעקה אולגה לשומרים והג'נדרמים שהיא בורחת. החל מרדף של אנשי משמר בית הכלא והשוטרים, אך הכל נעשה בבלבול והם לא הבינו למעשה מי ברח ולאן. בהתאם לתכנית הבריחה של פירץ, הוא ביים התקפת פרטיזנים מדומה על הרודפים. עם זאת, הוא טעה בחושבו שאין לבריחה סיכוי וקיים את הבטחתו ליוליה טרם הבריחה – הוא ירה בה ואח"כ בעצמו. הוועדה מט��ם בית המשפט המחוזי של בניה לוקה שבדקה את המקרה בבוקר שלמחרת מצאה את הגופות וקבעה
ונישבה בידי האיטלקים, ברח לאחר כניעת איטליה לשוויץ וחי שם. יוליה שמעה שהוא נישבה בבוסניה והלכה בעקבותיו, והצטרפה שם לפרטיזנים. אנטון פירץ נולד ב- 1 בינואר, 1904 בבלה צרקווה, נפת ליובליאנה. נשואי לתרזה... מלבד זה לא ידוע דבר על ילדותו או פרטים נוספים. מה שידוע מתקופת חייו האחרונה, בשני חודשי שירותו במשמר בית המשפט בבאניה לוקה זה קצת על אופיו: היה שקט ומכונ�� בעצמו, כמעט לא מורגש בחברה. פירץ ביקש להציל ממוות אישה, פרטיזנית, יהודיה והוא עצמו הלך איתה למוות. הוא קיים את ��בועתו ליוליה בכך שירה בה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
27 MAY 1915
Date:
27 למאי 1915
Event place:
סלבונסקי ברוד, קרואטיה
Event Type:
פטירה
Description:
1943
Date:
1943
Event place:
סלבונסקי ברוד, קרואטיה
Age:
27-28
Cause:
Holocausto
0 Attachments: