חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קורנשטיין, רוני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
רוני
קורנשטיין
was born
Daughter of
גלית
בלוך
and
גל
קורנשטיין
,
Images:
First name:
רוני
Surname:
קורנשטיין
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קורנשטיין, רוני
בלוך, גלית
קורנשטיין, גל
קורנשטיין, שלי
קורנשטיין, רוני
ווינר, חגית
בלוך, אדוין
אילן, אביטל
קורנשטיין, רפאל
קורנשטיין, הילי
קורנשטיין, רוני
ווינר, חגית
בלוך, אדוין
אילן, אביטל
קורנשטיין, רפאל
קורנשטיין, שלי
קורנשטיין, הילי
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קורנשטיין, גל
בלוך, גלית