חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הולצמן, עדנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
עדנה
הולצמן
was born
on
11 למאי 1958
,
Daughter of
רזניצקי
and
הולצמן
,
died
on
17 לנובמבר 2010
,
Mother of
גוני
וינר
,
,
Images:
First name:
עדנה
Surname:
הולצמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
11 למאי 1958
Place of birth:
בית חולים העמק עפולה
Date of death:
17 לנובמבר 2010
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
קבוץ גזית ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
17 NOV 2010
Date:
17 לנובמבר 2010
Event place:
ישראל
Age:
52
Cause:
Accidente
Event Type:
לידה
Description:
11 MAY 1958
Date:
11 למאי 1958
Event place:
בית חולים העמק עפולה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הולצמן, עדנה
11 למאי 1958
died
on
17 לנובמבר 2010
Father of
11 למאי 1958
בית חולים העמק עפולה
ישראל
קבוץ גזית ישראל
17 NOV 2010
ישראל
11 MAY 1958
בית חולים העמק עפולה
רזניצקי
הולצמן, עדנה
wainer
רזניצקי, משה
פבלוצקי, tova
הולצמן, שמואל
שטיינב, נחמה
וינר, גוני
הולצמן
הולצמן, עדנה
רזניצקי, משה
פבלוצקי, tova
הולצמן, שמואל
שטיינב, נחמה
wainer
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
הולצמן
רזניצקי
וינר, גוני