חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סנדל, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
יעקב
סנדל
was born
Son of
מנחם-מנדל
סנדל
and
אסתר
טננבאום
,
Father of
סנדל
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
סנדל
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סנדל, יעקב
Father of
סנדל, מנחם-מנדל
טננבאום, אסתר
סנדל, ליאו
סנדל, יוליה פאני
סנדל, דורה
סנדל, צילה
סנדל, יעקב
unknown
טננבאום, יצחק
ציריל
סנדל
סנדל, חנה
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
טננבאום, אסתר
סנדל, מנחם-מנדל
סנדל
סנדל, יעקב
טננבאום, יצחק
ציריל
unknown
סנדל, ליאו
סנדל, יוליה פאני
סנדל, דורה
סנדל, צילה
סנדל, חנה