חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מריה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
מריה
was born
Daughter of
משה
and
פרידה
,
Images:
First name:
מריה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מריה
קורנשטיין, משה
וקסלר, פרידה
דויד
קורנשטיין, ידידיה
דלינה
אווה
מריה
רפאל
מריה
דויד
קורנשטיין, ידידיה
דלינה
אווה
רפאל
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וקסלר, פרידה
קורנשטיין, משה