חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אילן, אביטל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
אביטל
אילן
was born
Daughter of
מלכה
אלמן
and
יצחק
פלנבאום אילן
,
Mother of
דנית
קורנשטיין
,
אורי שלמה
קורנשטיין
,
גל
קורנשטיין
,
,
Images:
First name:
אביטל
Surname:
אילן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אילן, אביטל
Mother of
אלמן, מלכה
פלנבאום אילן, יצחק
אילן, אביטל
קורנשטיין, רפאל
אלמן, מנחם
נוסן, פרלה
פלנבאום אילן, שלמה
ראוכבך, סופיה
קורנשטיין, דנית
קורנשטיין, אורי שלמה
קורנשטיין, גל
אילן, אביטל
אלמן, מנחם
נוסן, פרלה
פלנבאום אילן, שלמה
ראוכבך, סופיה
קורנשטיין, רפאל
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קורנשטיין, גל
קורנשטיין, אורי שלמה
קורנשטיין, דנית
פלנבאום אילן, יצחק
אלמן, מלכה