חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויינר, שושנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
שושנה
ויינר
was born
Daughter of
נטע-דוד
ויינר
and
פסיה
,
died
on
1942
,
Images:
First name:
שושנה
Surname:
ויינר
Gender:
נקבה
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Cause:
Holocausto
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויינר, שושנה
died
on
1942
1942
ויינר, נטע-דוד
פסיה
ויינר, ישעיהו-שייקה
ויינר, שמעון
ויינר, משה
ויינר, שושנה
rayzel
hasid, yehiel
רייזל
ויינר, ישעיהו
ויינר, פסח
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פסיה
ויינר, נטע-דוד
ויינר, שושנה
rayzel
hasid, yehiel
רייזל
ויינר, ישעיהו
ויינר, ישעיהו-שייקה
ויינר, שמעון
ויינר, משה
ויינר, פסח