חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of wainer

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
wainer
was born
Son of
wiloaw
and
ויינר
,
Father of
וינר
,
,
Images:
Surname:
wainer
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of wainer
Father of
wiloaw
wainer
הולצמן, עדנה
wilaou, karel ludwig
fridlender, margareta wilau
ויינר, נטע-דוד
פסיה
וינר, גוני
ויינר, משה
wainer
wilaou, karel ludwig
fridlender, margareta wilau
ויינר, נטע-דוד
פסיה
הולצמן, עדנה
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ויינר, משה
wiloaw
וינר, גוני