חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אורלב, רנה (Rene)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11649
Print
Share
רנה (Rene)
אורלב
was born
Daughter of
שמואל
אורלב
and
ציפורה
,
Mother of
פיליפ
,
מלך
,
,
Images:
First name:
רנה (Rene)
Surname:
אורלב
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אורלב, רנה (Rene)
Mother of
אורלב, שמואל
ציפורה
אורלב, ביאנקה בינה
אורלב, מיקו
אורלב, בטי
אורלב, חיים
אורלב, חוה
אורלב, מלכה
אורלב, רנה (Rene)
unknown
unknown
unknown
פיליפ
מלך
אורלב, ז'נט
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מלך
פיליפ
ציפורה
אורלב, שמואל
אורלב, רנה (Rene)
unknown
unknown
unknown
אורלב, ביאנקה בינה
אורלב, מיקו
אורלב, בטי
אורלב, חיים
אורלב, חוה
אורלב, מלכה
אורלב, ז'נט