חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אורלב, בטי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11649
Print
Share
בטי
אורלב
was born
Daughter of
שמואל
אורלב
and
ציפורה
,
Images:
First name:
בטי
Surname:
אורלב
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אורלב, בטי
אורלב, שמואל
ציפורה
אורלב, ביאנקה בינה
אורלב, מיקו
אורלב, חיים
אורלב, חוה
אורלב, מלכה
אורלב, רנה (Rene)
אורלב, בטי
unknown
unknown
אורלב, ז'נט
אורלב, בטי
unknown
unknown
אורלב, ביאנקה בינה
אורלב, מיקו
אורלב, חיים
אורלב, חוה
אורלב, מלכה
אורלב, רנה (Rene)
אורלב, ז'נט
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ציפורה
אורלב, שמואל