חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pardo, Hana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Hana
Pardo
was born
on
1819
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Hana
Surname:
Pardo
Gender:
נקבה
Date of birth:
1819
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1819
Date:
1819
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pardo, Hana
1819
1819
1819