חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Mindess, Chan'tse

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Chan'tse
Mindess
was born
on
1883
,
Daughter of
Wolf
Mindess
and
Surah Etil
Smalley
,
Images:
First name:
Chan'tse
Surname:
Mindess
Gender:
נקבה
Date of birth:
1883
Place of birth:
Mezirich,Volynia Gub.
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1883
Date:
1883
Event place:
Mezirich,Volynia Gub.
Event Type:
פטירה
Description:
TO 1912
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Mindess, Chan'tse
1883
1883
Mezirich,Volynia Gub.
ABT 1883
Mezirich,Volynia Gub.
TO 1912
Mindess, Wolf
Smalley, Surah Etil
Mindess, Faiga Rachel
Mindess, Ben
Mindess, Moishe
Mindess, Nellie
Mindess, Jacob
Mindess, Chan'tse
Mindess, Basa
Mindess, Chan'tse
Mindess, Faiga Rachel
Mindess, Ben
Mindess, Moishe
Mindess, Nellie
Mindess, Jacob
Mindess, Basa
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Smalley, Surah Etil
Mindess, Wolf