חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרס, יעקב משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יעקב משה
פרס
was born
on
1881
,
Son of
and
,
died
on
אחרי פברואר 1909
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
יעקב משה
Surname:
פרס
Gender:
זכר
Date of birth:
1881
Date of death:
אחרי פברואר 1909
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1881
Date:
1881
Event Type:
קבורה
Description:
22 FEB 1909
Date:
22 לפברואר 1909
Event place:
Mazkeret Batya, Israel
Event Type:
פטירה
Description:
AFT FEB 1909
Date:
אחרי פברואר 1909
Age:
About 27-28
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרס, יעקב משה
1881
died
on
אחרי פברואר 1909
Father of
1881
1881
22 FEB 1909
Mazkeret Batya, Israel
AFT FEB 1909
פרס, צבי
שרה
פרס, Meir
Press, Chana Esther
פרס, Benyamin
Press פרס, Tova
Press פרס, Yehudit
פרס, שמואל
פרס, יעקב משה
unknown
unknown
Press, Shlomit "friedke"
Press, אלקא
פרס, יואל דב (בר)
פרס, David
Press פרס, Chana
פרס, Chanan
פרס, יעקב משה
Press, אלקא
פרס, יואל דב (בר)
unknown
unknown
Press, Shlomit "friedke"
פרס, Meir
Press, Chana Esther
פרס, Benyamin
Press פרס, Tova
Press פרס, Yehudit
פרס, שמואל
פרס, Chanan