חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lewy, Selma

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Selma
Lewy
was born
on
25 לאפריל 1882
,
Daughter of
and
,
died
on
24 לפברואר 1935
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Selma
Surname:
Lewy
Gender:
נקבה
Date of birth:
25 לאפריל 1882
Place of birth:
Berlim, Germany
Date of death:
24 לפברואר 1935
Place of death:
Strasbourg, Alsace, France
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
24 FEB 1935
Date:
24 לפברואר 1935
Event place:
Strasbourg, Alsace, France
Age:
52
Event Type:
קבורה
Event place:
Eitz Haim Cemetery (Carré A, rangée 1, tombe 3)
Event Type:
לידה
Description:
25 APR 1882
Date:
25 לאפריל 1882
Event place:
Berlim, Germany
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lewy, Selma
25 לאפריל 1882
died
on
24 לפברואר 1935
Mother of
25 לאפריל 1882
Berlim, Germany
Strasbourg, Alsace, France
24 FEB 1935
Strasbourg, Alsace, France
Eitz Haim Cemetery (Carré A, rangée 1, tombe 3)
25 APR 1882
Berlim, Germany